Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Organizacja pracy w szkole będzie odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły przypomina, że

- należy dezynfekować ręce,

- należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły,

- należy pamiętać o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, należy ten obowiązek respektować.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.)

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

· przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;

· stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych; wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,

Proszę dbać o zdrowie swoje i innych!

Zajęcia stacjonarnie w szkole odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Dowozy i odowozy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem obowiązującym od 2 września 2021 roku. Stołówka szkolna wznawia działalność od 10 stycznia.

Termin ferii zimowych nie ulega zmianie. W naszym województwie to czas od 15-28 lutego 2022 roku.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły oraz na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r