ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY

1. W terminie od 1 marca do 12 kwietnia 2022 r. prowadzone będą zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
Zapisy dotyczą dzieci:
zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły (w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany przekazać        dyrektorowi szkoły obwodowej informację dotyczącą placówki, w której dziecko rozpocznie naukę);
dzieci spoza obwodu szkoły – w miarę wolnych miejsc.

2, Zapisy prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

3. Rodzaje dokumentów do złożenia:
    Zgłoszenie ucznia do klasy I – dotyczy uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły
    Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I – dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły

4. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze szkolnej strony www.zspkoszarawa.mojaszkola,net (w zakładce: Dokumenty do pobrania)

5. Wypełnione czytelnym pismem, odręcznie podpisane przez obojga rodziców dokumenty

 

Dyrektor szkoły

Danuta Maciejna