międzynarodowy_dzień_ziemi
W piątek 26 kwietnia br.klasa szósta wraz z wychowawczynią panią Barbarą Prochownik zaprezentowała przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Inscenizacja miała na celu uświadomienie każdemu uczniowi, że segregacja śmieci i oszczędzanie wody przyczynia się do dbałości o środowisko przyrodnicze. Aktorzy wcielili się w role uczniów i planet Układu Słonecznego. Chór śpiewał piosenki o Ziemi i wodzie. Każdy starał się dać z siebie sto procent. Mam nadzieję, że każdy raz na zawsze zapamięta, jak bardzo Ziemia i woda są dla nas ważne. 


                                                                                                                                                               Oliwia Maciejna, kl. 6

profilaktyka
5 kwietnia br. w piątek uczniowie naszej szkoły uczestniczyli dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dwóch przedstawieniach o tematyce profilaktycznej. Przedszkolaki oraz klasy młodsze obejrzały teatrzyk pt. „Psoty nie z tej ziemi”. „Nad przepaścią”- to tytuł przedstawienia dla klas starszych. Tą inscenizacją zapoznano uczniów z problemem uzależnień. Po występie uczniowie mieli szansę wziąć udział w dyskusji.

 

sprzątanie_świata
Tegoroczna zima okryła białą i puszystą kołderką koszarawskie pola, lasy, łąki i drogi. Te krajobrazy długo cieszyły nasze oczy. Jednak już w marcu wiosna prawie pozbyła się tego ślicznego i grubego okrycia. Spod śniegu wyzierają nieśmiało pierwsze roślinki, ale wzrost uniemożliwiają im śmieci różnego kalibru. Są jak rany po pocisku. Szpecą! Takie widoki sprawiły, że uczniowie naszej szkoły w piątkowe południe, 29 marca br. podjęli się posprzątania miejsc wzdłuż drogi. Dzielnie walczyli z czającymi się w rowach śmieciami. Zamykali w czarnych workach papierowych przestępców. Efektem tych działań było zebranie kilkudziesięciu worków śmieci. Cieszy nas postawa i zaangażowanie uczniów! Jesteśmy z nich dumni! I tylko wciąż się zastanawiamy: skąd tyle śmieci?

Koszarawa
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie- to znane przysłowie celnie oddaje tematykę, jakiej poświęciliśmy tegoroczny dzień profilaktyczny. Tego dnia przyjrzeliśmy się temu, co najbliższe każdemu mieszkańcowi Koszarawy, czyli naszej małej ojczyźnie- Koszarawie. Każda z klas przygotowała potrawy, które w przeszłości spożywało się w Koszarawie. Na regionalnym stole znalazły się m.in. słone ciasto, placki z posypką, sery owcze, smalec, swojski chleb. Podczas spotkania poznawaliśmy naszą miejscowość pod różnymi względami. Klasy najstarsze, czyli III gimnazjum, ósma i siódma zaprezentowały zdjęcia i filmiki z koszarawskimi krajobrazami; klasy piąta i szósta przygotowały utwory o Koszarawie, klasy czwarte zaprezentowały słowa z gwary koszarawskiej, a najmłodsi przygotowali laurki dla Koszarawy. Wisienką na torcie były tańce i śpiewy naszych uczniów, którzy należą do zespołu regionalnego „Jaferki”. To był udany dzień. Każdy z uczestników mógł poznać to, co jest nam jako wspólnocie najbliższe- Koszarawę.

kampania_grogowa
,,Dobrze cię widzieć”- to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.
Towarzyszy jej pięć wartości:
1. Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
2. Świadomość – poznanie konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
3. Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
4.Gotowość – bycie odpowiednio przygotowanym do zmian w sytuacji na drodze.
5.Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają wspólny cel - sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B, który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.
Nasza szkoła 18 marca br. włączyła się w ogólnopolską kampanię społeczną. W ramach projektu wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe, które będą wykorzystane przez uczniów w drodze do i ze szkoły oraz podczas wyjść
i wycieczek szkolnych. W oparciu o scenariusze lekcji przygotowanych w ramach kampanii, uczniowie klas I-II oraz klas IV-VIII na zajęciach informatycznych zostali zapoznani
z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia przygotowanych na potrzeby kampanii spotów i filmów animowanych, wskazujących na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślających wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.

Cały projekt jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości RP, a jej ambasadorem popularny aktor – Cezary Pazura.

Mamy nadzieję, że nasze działania w ramach akcji odniosą wymierny skutek w budowaniu świadomości pieszych i poprawie bezpieczeństwa na drodze, co w rezultacie pomoże chronić dzieci i młodzież z naszej szkoły.