W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty pt. "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie". Celem projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Koordynatorami projektu były: Ewa Mętel - nauczyciel historii oraz Iwona Cebula - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. W ramach projektu podjęto szereg działań:- w październiku powstał kącik patriotyczno - historyczny "40 lat po stanie wojennym",- w klasach siódmych i ósmej przeprowadzono lekcje historii przybliżające tą tematykę z wykorzystaniem materiałów i tekstów źródłowych przygotowanych przez IPN- wyświetlono film pt. "Nie zabierajcie mamy", oparty na autentycznych wspomnieniach działaczek "Solidarności" aresztowanych i internowanych w czasie stanu wojennego- uczeń kl.4 - Wojciech Cebula wziął udział w konkursie literackim "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich", gdzie opisał wspomnienia Pana Krzysztofa Mętla uczestnika strajku w kopalni Piast- 13 grudnia 2021 w naszej szkole gościła mobilna wystawa przygotowana przez IPN "Stan wojenny 1981 - 1983"- uczniowie klasy 7a, 7b oraz klasy 8 przygotowali krótki program slowno - muzyczny, aby godnie uczcić tę rocznicę. Uczniom akompaniował na gitarze Piotr Juraszek uczeń kl. 8. Tym ostatnim zadaniem zakończono realizację projektu.

FOTORELACJA

obraz_2021-12-15_090758.png

W ramach realizacji projektu "Pamietamy'81" uczniowie klas siódmych i ósmej naszej szkoły oglądali film pt." Nie zabierajcie mamy" oparty na wspomnieniach i relacjach uczestniczek wydarzeń z grudnia 1981r. Projekcja filmu poprzedzona była lekcjami historii w kl. VII a, b i VIII, których tematem było powstanie Solidarności oraz okoliczności wyprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

obraz_2021-11-03_104506.png

"Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!"W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, powstał szkolny kącik patriotyczno - historyczny: "40 lat po stanie wojennym".

obraz_2021-10-08_091449.png