Zespół Szkolno Przedszkolny w Koszarawie
Koszarawa 343, 34-332 Koszarawa

  • dyrektor szkoły, tel. 33 8639416