Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Koszarawie jest jednostką organizacyjną Gminy Koszarawa i nie posiada osobowości prawnej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Koszarawa i jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki  działalności statutowej. Mienie szkoły stanowi własność Gminy Koszarawa. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.