Sposoby załatwiania spraw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszarawie
Sekretariat Zespołu przyjmuje podania, wnioski  i  pisma interesantów
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA
Sekretariat Zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.45 - 12.45

Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
w każdą środę w godz. 8.00 - 12.00


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.