• 7.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka indywidualnie lub w małych zespołach, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci – zabawy dowolne).
 • 8.00 – 8.30 – Zajęcia dodatkowe. Język angielski (2-6 lat): WTOREK I ŚRODA. Zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
 • 8.30 – 9.00 – Ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu, zabawy ze śpiewaniem przy muzyce, zabawy integracyjne. Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – porządkowych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do śniadania.
 • 9.00 – 9.15 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
 • 9.15 – 10.45 – Zajęcia programowe. Realizacja zadań edukacyjnych kierowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci, dostosowane do możliwości dziecka. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, przyrodniczych, obserwacje, wycieczki, spacery. Zabawy dydaktyczne, tematyczne, swobodne. Prace porządkowe.
 • 09.50 – 10.20 – Religia (5,6 latki) – PONIEDZIAŁEK/PIĄTEK
 • 10.45 – 11.00 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
 • 11.00 – 11.15 – Obiad: pierwsze danie: zupa. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków, zachowania porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Zabiegi higieniczne.
 • 11.15 – 12.15 – Zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, gry terenowe). W czasie niepogody zajęcia na hali sportowej, zabawy ruchowe w sali, prace w kąciku przyrody.
 • 12.15 – 12.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
 • 12.30 – 13.00 – Obiad: drugie danie. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności porządkowych po posiłku. Zabiegi higieniczne.
 • 13.00 – 13.30 – Zajęcia uspokajające (bajko – terapia , słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań CD, DVD, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia indywidualne i zespołowe, praca wyrównawcza. Zabiegi higieniczne.
 • 13.30 – 14.00 – Podwieczorek. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
 • 14.00 – 15.30 – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Swobodna działalność dzieci, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami.