• mgr Danuta Maciejna – dyrektor szkoły, wychowawca klasy I, nauczyciel nauczania zintegrowanego,
 • mgr Rafał Puda - zastępca dyrektora, wychowawca klasy VII a, nauczyciel wychowania fizycznego, EDB,
 • mgr Teresa Walkarz - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy V,
 • mgr Małgorzata Pindel - wychowawca klasy III, nauczyciel nauczania zintegrowanego,
 • mgr Krystyna Łysień –  wychowawca klasy VII b, nauczyciel wychowania fizycznego,
 • mgr Mirosława Tlałka - wychowawca klasy II, nauczyciel nauczania zintegrowanego,
 • mgr Barbara Prochownik – wychowawca klasy IV, nauczyciel przyrody, geografii, WDŻ-u,
 • mgr Magdalena Kliś - nauczyciel matematyki, informatyki  i fizyki,
 • mgr Kinga Sybis –  nauczyciel języka polskiego,
 • mgr Joanna Janoszek - nauczyciel języka angielskiego,
 • mgr Barbara Wilczęga - wychowawca klasy VIII, nauczyciel plastyki, techniki, informatyki, muzyki,
 • mgr Ewa Mętel - nauczyciel historii, języka polskiego, 
 • mgr Maria Sołonczak - nauczyciel biologii,
 • mgr Iwona Cebula - nauczyciel języka niemieckiego i WOS-u,
 • mgr ks. Piotr Susfał – nauczyciel religii,
 • mgr Ewa Lach - nauczyciel chemii.

 

SZKOLNY ZESPÓŁ POMOCY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ

WYKAZ SPECJALISTÓW  I ICH KWALIFIKACJI:

 

mgr Ewa Mętel - pedagog

mgr Rafał Puda - instruktor gimnastyki korekcyjnej

mgr Krystyna Łysień - instruktor gimnastyki korekcyjnej

mgr Izabela Zoń -  psycholog